Firma ATP Soukup je zaměřená na automatizaci technologických procesů. Systémem inženýringu s využitím vlastních i externích kapacit zajišťujeme komplexní dodávky regulačních, řídicích a informačních systémů v rozsahu:

 

 

konzultace

 

zpracování výchozích studií

 

zpracování projektových dokumentací

 

schvalovací procedury (stavební povolení, hygiena, ČBÚ, SÚJB apod.)

 

dodávky snímačů a automatizačních komponentů, výroby vlastní i od renomovaných výrobců

 

dodávky automatizační a výpočetní techniky

 

montáže včetně výchozích el. revizí

 

algoritmizaci a zpracování SW pro regulační, řídicí a informační systémy od procesní úrovně, přes dispečerskou až po podnikové databázové systémy

 

Specializace pracovníků firmy na měření a řízení technologických procesů a dále uvedený soupis realizací v minulých letech dává záruky vysoké technické úrovně a jakosti při řešení dalších aplikací.


vyhodnocovače pro flotační proces

 

(c) 2008 ATP Soukup s.r.o.