Distribuované řídicí jednotky ATP jsou využívány pro:

 

 

Řízení rozdružování v těžkých suspenzích a flotaci ve všech úpravnách OKD.

 

Řízení sazeček na úpravnách Paskov a Darkov.

 

Měření výšky hladin ultrazvukovými hladinoměry v zásobnících v úpravnách Paskov a Darkov.

 

Řízení odstředivek ve všech úpravnách OKD.

 

Řízení zatížení skipu (Důl Staříč).

 

Homogenizaci energetického prachu na úpravně Darkov.

 

Řídicí jednotky jsou ve funkci i mimo OKD - na Slovensku, v Polsku ..

 

 

 

Provozní informace z těchto lokálních systémů a z další měřicí techniky instalované firmou ATP Soukup (popeloměry, hustoměry, průtokoměry, pásové váhy a pod.) jsou zpracovávány v koncentrátorech dat ATP, kde jsou dále připravovány pro přenos do řídicí techniky a řídicích systémů.

 

Instalace řídicích a informačních systémů technologických procesů, systémů řízení úpraven uhlí a řízení expedice patří k důležité náplni práce společnosti. Zaměstnanci ATP SOUKUP s. r. o. implementovali systémy řízení úpraven v dolech Darkov (1998-99, inovace 2011), Lazy (úpravna Dukla 1991-92, úpravna Lazy 1997-98, inovace 2014), ČSA (úpravna Doubrava 1995-96) a v úpravně ČSM (1993-95, inovace 2009).

 

Dále byly společností ATP vyvinuty a nasazeny databázově orientované systémy řízení odbytu a expedice, a to v úpravnách Dolu ČSM (1996-97), Lazy (1997) a Darkov (1999).

 

Ve spolupráci s firmou OKD IT byl realizován informační systém pro obchodní organizaci BOS v Ostravě. Cílem tohoto systému je řízení nakládky a expedice uhlí v OKD v reálném čase.

 

Zavedené informační a řídicí systémy rozhodujícím způsobem zvyšují úroveň řídicí práce ve výrobním procesu, umožňují přísnou mezioperační kontrolu výkonu a jakosti produktů v dílčích technologiích a zejména garantují dodržení smluvních parametrů dodávek jednotlivým odběratelům.

 

drewboy

flotace

 

(c) 2014 ATP Soukup s.r.o.